Styrelse

Erik Haglund
Ordförande
Jur kand och civilekonom

Johan-Emil Bager
Specialistläkare i internmedicin och medicine doktor i kardiovaskulär epidemiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Filip Bergquist
Professor i farmakologi. Universitetssjukhusöverläkare i neurologi sektionen för farmakologi,Instutionen för neurovetyenskap och fysiologi. Sahlgrenska Universitetsjukhuset

Elias Eriksson
Professor i farmakologi. Sektionen för farmakologi
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Peter Kullberg
Partner
Lindström & Göthberg

Håkan Simonsen
Fundraising Director
Chalmers tekniska högskola

Harriet Williams
Arbetsterapeut, sekreterare i Adlerbertska familjefonden, webmaster i Arvidcarlssonfonden

Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år.