Gåvor till fonden

En fungerande hjärna är en ovärderlig gåva

Sjukdomar och skador i hjärnan är betungande för de drabbade och deras närstående. Men varje handikappad människa kan få hjälp till ett bättre liv. Vi vill genom att stödja framstående hjärnforskning medverka till utvecklande av nya möjligheter att behandla psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Många medmänniskors bidrag kan innebära stora förändringar. Varje gåva/donation är lika välkommen, liten som stor. Tillsammans kan vi förbättra livskvalitén för våra medmänniskor, den största gåvan vi kan ge till varandra.

STÖD FORSKNING TILL ARVID CARLSSONS MINNE

Långt före sin bortgång bildades Arvid Carlssons två oberoende stiftelser för att främja forskning om hjärnans sjukdomar.

  • Stiftelsen för Neurofarmakologisk Forskning och Utbildning 300-9131
  • Stiftelsen Arvid Carlssonfonden. 300-8786

Stiftelsen för Neurofarmakologisk Forskning och Utbildning är inte en avkastningsstiftelse, vilket innebär att både kapitalet och avkastningen får användas. Stiftelsens medel används främst till att utveckla den lovande forskning beträffande nya läkemedel för psykiatriska och neurologiska sjukdomar som Arvid Carlsson ägnade sig åt under de sista decennierna av sin levnad.

Stiftelsen Arvid Carlssonfonden är en avkastningsstiftelse, vilket innebär att endast avkastningen får användas för forskning. Denna stiftelse har huvudsakligen använts för utdelning av forskningsanslag åt framstående forskare i Sverige – som verkar/arbetar i Arvid Carlssons anda.

Om Ni överväger att lämna gåvor till Arvid Carlssons minne är ni hjärtligt välkomna att kontakta någon av nedanstående personer för diskussion om utformningen av gåvan och val av stiftelse.

Erik Haglund, Ordförande i Stiftelsen för Neurofarmakologisk Forskning och utbildning och ordförande i Arvid Carlssonfonden erik@erikhaglund.com 0705 86 66 77

Elias Eriksson, Professor i Farmakologi, Ledamot i Stiftelsen för Neuropharmakologisk Forskning och Utbildning och ledamot i Arvid Carlssonfonden  elias.eriksson@neuro.gu.se. 0709 55 50 55

Johan-Emil Bager, Specialistläkare och Med.dr. Ledamot i Stiftelsen för Neurofarmakologisk Forskning och Utbildning och ledamot i Arvid Carlssonfonden samt dotterson till Arvid Carlsson. johan-emil.bager@vgregion.se. 0739 72 82 99

Harriet Williams, Ledamot i Stiftelsen Arvid Carlssonfonden. ehe.williams@gmail.com. 0706 39 15 15