Gåvor till fonden

En fungerande hjärna är en ovärderlig gåva

Sjukdomar och skador i hjärnan är betungande för de drabbade och deras närstående. Men varje handikappad människa kan få hjälp till ett bättre liv. Vi vill genom att stödja framstående hjärnforskning medverka till utvecklande av nya möjligheter att behandla psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Många medmänniskors bidrag kan innebära stora förändringar. Varje gåva/donation är lika välkommen, liten som stor. Tillsammans kan vi förbättra livskvalitén för våra medmänniskor, den största gåvan vi kan ge till varandra.

Arvid Carlssonfondens bankgiro 5300-3174

Hyllningsgåva
En uppskattad hyllning vid högtidsdagar. Du gläder den du uppvaktar samtidigt som både jubilar och givare bidrar till att föra forskningen framåt.

Minnesgåva
Hedra minnet av en avliden med en minnesgåva via Arvid Carlssonfonden. Samtidigt som du hedrar den avlidnes minne ger du ditt stöd till forskningen kring hjärnans sjukdomar.

Testamente/Donation
Testamentera en gåva/donation till förmån för Arvid Carlssonfonden så gör Du en värdefull insats. Det är du som bestämmer vad som ska ske med dina tillgångar efter din bortgång.