Om Arvid Carlsson och fonden

Om Arvid Carlssonfonden och Arvid Carlsson

Arvid Carlssonfonden etablerades 2002 för att hedra Arvid Carlssons framstående forskargärning. Fonden är skattebefriad och står under Länsstyrelsens tillsyn.

Arvid Carlssonfonden är en avkastningsstiftelse, vilket innebär att det är avkastningen och inte kapitalet som skall och får tas i anspråk för ändamålet.

Arvid Carlsson tilldelades år 2000 Nobelpriset i medicin för sina upptäckter om dopamin och signalöverföringen mellan nervceller i hjärnan. Arvid Carlsson var verksam livet ut och gick bort år 2018 vid 95 års ålder.

Carlsson gjorde under sitt långvariga och framgångsrika yrkesliv ett flertal upptäckter av stor betydelse för vår förståelse av hur hjärnans nervceller kommunicerar med varandra med hjälp av signalämnen. Kännetecknande för hans forskargärning var hans strävan att hans grundläggande forskning så snabbt som möjligt skulle komma patienter till del, och det finns många exempel på hur denna hans ambition infriades – Arvid Carlssons upptäckter har således resulterat i påtagligt förbättrad behandling av patienter med psykiatriska och neurologiska sjukdomar som till exempel depression, schizofreni och Parkinsons sjukdom.

Arvid tilldelades Nobelpriset i medicin år 2000