Välkommen till Arvid Carlssonfonden

Stiftelsen Arvid Carlssonfonden främjar forskning om psykiatriska och neurologiska sjukdomar med syfte att förbättra behandlingen av dessa.

Fondens möjligheter att främja ändamålet är helt beroende av donationer och gåvor från privatpersoner, företag och organisationer.

Fonden beviljar ekonomiskt stöd i form av forskningsanslag till framstående svenska hjärnforskare.