Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta fonderna om du önskar ytterligare information, till exempel hur Du kan stödja fondens verksamhet.

Stiftelsen Arvid Carlssonfonden

Stiftelsen för neurofarmkologisk forskning

E-post:
info@arvidcarlssonfonden.se
org.nr: 85 72 09-9854