Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Välkommen att kontakta fonden om du önskar ytterligare information, till exempel hur Du kan stödja fondens verksamhet.

Stiftelsen Arvid Carlssonfonden
SEB Institutioner & Stiftelser
405 04 Göteborg

E-post:
till fondens sekreterare Cecilia Sundberg

stiftelsesupport.goteborg@seb.se


BG 5300-3174

org.nr: 85 72 09-9854